BurgerBar | אתר

עיצוב אתר קונספט ל-BurgerBar, רשת מסעדות המבורגרים באמסטרדם.

העיצוב מבוסס על המיתוג הקיים של המסעדות, אך מותאם לעולם האפליקציות והמדיות המתפתחות יחד.