BurgerBar | תפריט חדש

מסעדת המבורגרים באמסטרדם

שפה איורית חדשה; תפריטים, פליירים, באנר בחלון ראווה ועוד, מעוצבים על פי המיתוג הקיים.

עיצוב פלייר למסעדת BurgerBar באמסטרדםאיור לחומר השיווקי של מסעדת BurgerBar באמסטרדם