קליק למונית | אתר

אתר לפאליקציה 'קליק למונית', מבית מוניטקס.

דרישת הלקוח: עיצוב נקי, בשחור לבן וצבע נוסף של מיתוג האפליקציה, אשר מציג את האפליקציה באופן פשוט וברור, אך רקע שמשדר תנועה בעיקר הגדולה.

www.ctaxi.co.il

ClickTaxi_web MU